प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा

सूचना

बजेट तर्जुमा

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७