प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा

बजेट २०७७।०७८

Download

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण