प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा

सुचना

सबै स्थानीय तहरुले सर्शत अनुदानको खर्चको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।