प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा

Download