प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा

प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५

Download